Záruky na jazdené vozidlá Renault

1066_re_sk_logo_garancia_plus-.png

Renault Garancia Plus

Renault Garancia Plus sú servisné služby poskytované na nové vozidlo podľa modelu až na 5 rokov alebo do najazdenia stanoveného počtu kilometrov (podľa toho, čo nastane skôr) od uvedenia vozidla do prevádzky.

  • servisné služby až na 5 rokov pokrývajúce bezplatné odstránenie poruchy, na ktorú sa vzťahuje zmluvná záruka výrobcu* 
  • zaručenú mobilitu zásluhou služby Renault Assistance po celý čas trvania zmluvy
  • možnosť použitia v celej sieti Renault (vrátane Európy) 
  • zvýšenú hodnotu svojho vozidla pri prípadnom ďalšom predaji 
  • možnosť vrátenia pomernej časti ceny produktu Renault Garancia Plus v prípade odcudzenia vozidla či totálnej škody na vozidle