Záruky na jazdené vozidlá Dacia

1066_da_sk_logo_garance_plus.png

DACIA GARANCIA PLUS

DACIA GARANCIA PLUS sú servisné služby poskytované na nové vozidlo podľa modelu až na 5 rokov alebo do najazdenia stanoveného počtu kilometrov (podľa toho, čo nastane skôr) od uvedenia vozidla do prevádzky.

  • servisné služby až na 5 rokov pokrývajúce bezplatné odstránenie poruchy, na ktorú sa vzťahuje zmluvná záruka výrobcu* 
  • zaručenú mobilitu zásluhou služby Dacia Assistance po celý čas trvania zmluvy
  • možnosť použitia v celej sieti Dacia (vrátane Európy) zvýšenú hodnotu svojho vozidla pri prípadnom ďalšom predaji 
  • možnosť vrátenia pomernej časti ceny produktu Dacia Garancia Plus v prípade odcudzenia vozidla či totálnej škody na vozidle