Partneri portálu

Cebia

Cebia, spol. s r. o., je lídrom na trhu v preverovaní pôvodu a histórie vozidiel. Spoločnosť dlhodobo pomáha motoristom pri bezpečnom nákupe jazdených vozidiel. Cebia ponúka popri komplexnej službe AUTOTRACER, ktorá je dostupná online na www.zkontrolujsiauto.cz, rad ďalších služieb na preverovanie pôvodu a originality vozidiel. Podrobnejšie informácie nájdete tu.

cebia-logo.gif

Vozidlá s certifikátom Cebia REPORT:

Systém Cebia REPORT slúži na klasifikáciu vozidla a je jediným nástrojom na trhu, ktorý dokáže na prvý pohľad napr. v inzercii odlíšiť jazdené vozidlá s dokázateľnou a bezchybnou históriou od tých ostatných. Systém Cebia REPORT hodnotí vozidlo podľa výsledku kontroly stavu najazdených kilometrov, podľa preverenia skutočného roku výroby, či nie je odcudzené, či nie je v lízingu a či VIN súhlasí so značkou a s modelom. Záujemca o kúpu jazdeného vozidla tak získa 5 kľúčových informácií prehľadne ohodnotených hviezdičkami. Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Preverenie vozidla v systéme AUTOTRACER:

Pri vozidlách, pri ktorých nie je uvedený certifikát Cebia REPORT alebo ak máte záujem o podrobnejšie informácie, než sú uvedené v certifikáte, je na www.zkontrolujsiauto.cz dispozícii AUTOTRACER - online systém spoločnosti Cebia. Tento systém slúži na základné preverenie histórie vozidla a motoristická verejnosť ho masovo používa pred kúpou jazdeného vozidla. Zásluhou systému AUTOTRACER sa dozviete predovšetkým historické záznamy stavu tachometra, overíte skutočný rok výroby, servisnú históriu, záznamy o poškodení alebo o predaji, získate návod na kontrolu identifikátorov vozidla a ďalšie údaje z histórie vozidla v ďalších až 11 kategóriách. Podrobnejšie informácie nájdete tu.

 

UniCredit Leasing Slovakia

UniCredit Leasing Slovakia je lízingová spoločnosť, ktorá aktívne pôsobí na slovenskom lízingovom trhu od roku 1996 a je súčasťou finančnej skupiny UniCredit. Je jedným z popredných hráčov na domácom trhu, stabilne umiestneným v rámci vrcholných pozícií už niekoľko rokov.

ucl-logo-png.png

Dnes sa môže spoľahnúť na tím lízingových profesionálov s odbornými znalosťami domáceho finančného trhu, s podporou jednej z najväčších medzinárodných finančných sietí v Európe. S cieľom sprístupniť svoje produkty a služby bližšie k zákazníkom, spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia zriadila sieť 13 obchodných miest po celom Slovensku: v Bratislave, Banskej Bystrici, Dunajskej Strede, Komárne, Košiciach, Nitre, Poprade, Prešove, Prievidzi, Rožňave, Trenčíne, Trnave a v Žiline. 

Činnosť spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s., je sústredená do nasledujúcich ťažiskových oblastí:

  • lízing osobných a úžitkových automobilov
  • lízing strojov a zariadení
  • lízing dopravnej techniky
  • lízing nehnuteľností
  • operatívny lízing prostredníctvom dcérskej spoločnosti UniCredit FleetManagement, s.r.o.
  • sprostredkovanie poistenia prostredníctvom dcérskej spoločnosti UniCredit Broker, s.r.o.